Mikronize Kalsit

Mikronize kalsit, kalsit cevherinin kırılması, elenmesi ve devamında değirmenler ile mikron mertebesine öğütülüp sınıflandırılması sonucu oluşan kalsit çeşidi.