Kalsit

Kalsit karbonatlı kayaçları oluşturan ve kimyasal formülü CaC03 olan endüstriyel bir mineraldir. Çeşitli şekillerde kristalleşebilen mineral, camsı parlaklıkta ve renksiz saydam yapıdadır. Öğütüldüğünde beyaz renkli bir toz elde edilir. Kalker ya da kireç taşı olarak da adlandırılır.

Kalsit ve türevi mineral yapısı gereği sağlığa zararlı olmadığı gibi çevrenin korunması açısından önemli minerallerdir. Birçok yabancı ülkede toprağı zenginleştirmek ve kirlenen göllerin asidetisini düşürmek için kullanılmaktadır. Kalsit ve dolomitüretimi sırasında kimyasal bir işlem yapılmadığı için çevreye dosttur.

Bir çok sanayi kurulusunun ihtiyacı olan gerek mikronize gerekse granül kalsit kullanımı her geçen gün artmakta ve önem kazanmaktadır. Kimyasal yapısı CaC03 olan kalsit başta boya olmak üzere kâğıt, plastik v.b birçok sektörde beyazlığı ve maliyeti düşürücü özellikleri nedeni ile tercih edilirliği artmış her geçen gün de daha yüksek miktarlarda kullanılmaktadır.

Designed By Emre Sülün